قث افشای ماجرای طراحی اولین آیفون؛ وحشت تا سرحد مرگ!

افشای ماجرای طراحی اولین آیفون؛ وحشت تا سرحد مرگ!

“استیو با تاکید شدید به من گفت که ماجرا مطلقاً فو‌ق‌سری است. او گفت قصد دارد هرکسی که ماجرا را لو دهد اخراج کند. تا سرحد مرگ وحشت کرده بودم!” به گزارش کلیک، سالها پیش تونی فادل در حال سبک سنگین کردن این بود که چگونه به استیو جابز توضیح دهد که نمونه اولیه (پروتوتایپ) […]
نوشته افشای ماجرای طراحی اولین آیفون؛ وحشت تا سرحد مرگ! اولین بار در کلیک | رسانه دانش و فناوری پدیدار شد.

جدیدترین مطالب روز