قث درخواست گروگانهای طالبان از ترامپ

درخواست گروگانهای طالبان از ترامپ

گروه طالبان افغانستان، ویدیوی جدیدی را از دو گروگان آمریکای و استرالیایی خود منتشر کرد....

جدیدترین مطالب روز