قث تلفات سنگین بوکوحرام در نیجریه

تلفات سنگین بوکوحرام در نیجریه

سخنگوی دولت کامرون از کشته شدن حدود 100 تن از عناصر گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه خبر داد....

جدیدترین مطالب روز