قث دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پرورشو بسته بندی قارچ

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پرورشو بسته بندی قارچ

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پرورشو بسته بندی قارچ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب PDF و در 58 صفحه می باشد. این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود.  اطلاعات اولیه قارچها وجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندی میکنند، اما قارچها از بسیاری جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار میدهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمین وجود دارد، یافت میشوند و بسیاری از آنها از لحاظ اقتصادی و پزشکی حائز اهمیت هستند. انسان از زمانهای بسیار دور اهمیت قارچهای مخمر را کم و بیش میشناخت و از وجود آنها روی مواد قندی ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاک و بقایای فضولات حیوانی اطلاع داشت و برای تخمیر مواد قندی و تهیه ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده میکرد . جنبههای مفید قارچها قارچها همراه با باکتریها ، قندها ، آمینو اسیدها و پروتئینها را ·تجزیه میکنند..از قارچها در ساختن آنتی بیوتیکها استفاده میشود مانندپنی ·سیلینقارچها در فرایندهای صنعتی و غذایی نظیر تهیه نان و تهیه پنیر نقش دارند .قارچها مواد قندی ·را تخمیر می کنند، از قدرت تخمیری قارچهای قندی در ایجاد الکل ، گاز کربنیک و تخمیر مواددر صنایع متعدد استفاده میکنند.ارزش غذایی مخمرها به علت داشتن مقدار قابل توجهی اسیدهای آمینه ، ازت ، فسفر ، ·است. در کشور چین به عنوان جبران مواد پروتئینی ، به جیره غذایی افراد از D و C ویتامینهای این قارچها اضافه میکنند. امروزه از قارچهای جنسآسپرژیلوس در تخمیر مواد غذایی زیاد استفاده میشود.فرآوردههای مختلفی از قارچها بدست میآید که از این فرآوردهها به اسیدهای آلی نظیر اسید · سیتریک ، اسید گلوکونیک و اسید ایتاکونیک ، میتوان اشاره کرد. همچنین از قارچها در تهیه هورمونها و ویتامینهایی از قبیل ریبوفلاوین ، بتاکاروتن و در تهیه آنزیمهایی نظیر پروتئازها ، آمیلازها و پکتینازها استفاده میشود.
دانلود با لینک مستقیم دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پرورشو بسته بندی قارچ

جدیدترین مطالب روز