قث علمای دین در افغانستان بسیج مردم علیه داعش را خواستار شدند

علمای دین در افغانستان بسیج مردم علیه داعش را خواستار شدند

صدها تن از علما و بزرگان دین در شمال افغانستان خواستار بسیج مردم برای مبارزه با گروه تکفیری داعش شدند.

جدیدترین مطالب روز