قث مردم در شمال افغانستان علیه گروه داعش بسیج شوند

مردم در شمال افغانستان علیه گروه داعش بسیج شوند

صدها تن از علما و بزرگان دین در شمال افغانستان خواستار بسیج مردم برای مبارزه با گروه تکفیری داعش شدند.

جدیدترین مطالب روز