قث قاتل فراری حادثه خونین اراک دستگیر شد

قاتل فراری حادثه خونین اراک دستگیر شد

قاتل فراری حادثه خونین دیروز اراک پس از گذشت چند ساعت از ارتکاب به قتل 6 نفر در اراک دستگیر شد.

جدیدترین مطالب روز