قث دانلود مقاله درباره زردی نوزادی

دانلود مقاله درباره زردی نوزادی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله درباره زردی نوزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 زردی نوزادی در اغلب نوزادان رخ می دهد و غالب موارد آن خوش خیم است. بعلت توکسیسیته بالقوه بیلی روبین بر دستگاه عصبی نوزادان؛ همه نوزادان باید از نظر بروز زردی پایش شوند تا آنهایی که در معرض زردی شدید هستند، مشخص و درمان شوند.راهنمای درمانی و پیگیری بیماران که در ذیل ارائه میشود بر اساس نیاز بخش های نوزادان و NICU  ها مطابق با شرایط و امکانات کشور تهیه گردیده است تا از یک سو از بروز عوارض سوء هیپر بیلیروبینمی های شدید درمان نشده  بر دستگاه عصبی پیشگیری گردد و از سوی دیگر از ایجاد اضطراب در والدین و درمان های اضافی و صرف هزینه های اضافی پرهیز گردد . این راهنما تعدای نکته کلیدی دارد که حتماً میبایست مورد توجه قرار گیرد : تمامی تلاش و مساعی باید در جهت تسهیل تغذیه با شیر مادر باشد .(قطع شیر مادر تحت عنوان درمان زردی شیر مادر امری کاملاً استثنایی است و تقریباً هیچ وقت نباید انجام شود ) تمام بیمارستان ها و نرسری ها باید پروتکل مربوط به تشخیص و ارزیابی زردی را داشته باشند . در هر نوزادی که زردی در 24 ساعت اول عمر دارد باید بیلی روبین سرم را اندازه گرفت تخمین میزان بیلی روبین و شدت زردی با چشم،بخصوص در نوزادان ایکه پوست تیره ایی دارند ممکن است منجر به اشتباه شود . تفسیر هر سطحی از بیلی روبین باید بر اساس سن نوزاد بر حسب ساعت باشد .(نوزاد چند ساعته است )ارجاع به نموگرام شماره1   نوزادان کمتر از 38 هفته را مشخص کنید این گروه بخصوص آنها که شیر مادر میخورند در معرض ابتلا به هیپربیلیروبینمی هستند . قبل از ترخیص نوزاد از بیمارستان آنهایی را که در معرض ابتلا به هیپر بیلیروبینمی شدید هستند را مشخص کنید . شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش  
دانلود با لینک مستقیم دانلود مقاله درباره زردی نوزادی

جدیدترین مطالب روز