قث دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی مقدماتی ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی مقدماتی ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی مقدماتی ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب PDF و قابل ویرایش در 32 صفحه می باشد. این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود. مقدمه این گزارش شامل طرح پیش امکان سنجی برای تولید یکی از ابزارهای دقیق آزمایشگاهی با عنوان فاصله یاب لیزری می باشد . بدیهی است با توجه به تنوع ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، تهیه یک طرح پیش امکان سنجی برای همه آنها، مقدور نمی باشد و از اینروی با توجه به اهمیت و کاربرد فرآوان فاصله یابهای لیزری در کارهای آزمایشگاهی، در این طرح تولید آن مورد برر سی و مطالعه اولیه قرار گرفته است . گرچه نتایج حاصل حاکی از مقروت به صرفه بودن تولید این ابزار است، لیکن مشاور توصیه می نماید مطالعات تکمیلی امکان سنجی برای محاسبه دقیق سود و زیان طرح و نرخ بازگشت سرمایه و سایر شاخصهای موردنیاز برای تصمیم گیری صورت پذیرد. نام و کد محصول آیسیک 3 امروز در صنایع مختلف وسایط گوناگونی جهت افزایش دقت تولید و سیستمهای گوناگون یکی از این (Laser Sensing Distance) ساخته شده است . مسافت یاب لیزری یا فاصله یاب لیزری سیستم ها می باشد . بکارگیری فن آوری نوین پردازش اطلاعات و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته، تولیدکنندگان را قادر می سازد از این وسائل جهت کنترل هوشمند خط تولید خود استفاده کنند . اولین قدم در این راه، تولید حسگرهای لازم جهت حس کردن شراط خطرناک می باشد که از جمله اساسی ترین آنها سنسورهای فاصله یاب هستن د. این سنسورها باید قادر به درک فاصله مناسب بوده و قابل استفاده در شرایط گوناگون آب و هوایی و شدت نورهای مختلف باشند. اطلاعات جمع آوری شده از این سنسورها توسط مدارهای واسط به یک پردازشگر ارائه می گردند. این پردازشگر بر اساس یک سری محاسبات و قواعد، شرایط ر ا بررس و تحلیل نموده و در صورت وجود خطر تصادف، راننده را آگاه می نماید. طرز کار فاصله یاب لیزری براساس همان اصولی است که در رادارهای معمولی بکار می رود . به هدفی که نشانه روی شده است ارسال می شود . سپس تپ CO و یا 2 YAG یک تپ لیزری ارسالی به هدف خورده باز می گردد و سپس توسط یک سیستم مناسب گیرنده نوری آشکار می شود. فاصله مورد نظر با تعیین مدت زمانی که طول می کشد تا تپ ارسالی مسیر رفت و متشکل از فرستنده (لیزر)، Nd: YAG برگشت را طی کند، بدست می آید . طرح کلی یک فاصله یاب گیرنده و دوربین است . سپس با ارسال تپ ارسالی به هدف ، نور پراکنده شده از هدف توسط روی یک آشکار ساز تمرکز یافته و یک سیگنال الک تریکی حاصل می شود . اگر L و 2 L عدسیهای 1 آشکار t تپ لیزری از سیستم به سمت هدف ارسال شود و سیگنال بازگشتی در لحظه 1 t لحظه 0 2 رفت و بازگشت سیگنال ) x ( فاصله t1 - t در مدت زمان 0 C شود، با توجه به اینکه نور با سرعت بدست می آید . مشاهده م ی شود که دقت در تعیین فاصله به دقت در x را پیموده است، فاصله تعیین زمان بستگی دارد.
دانلود با لینک مستقیم دانلود پروژه کارآفرینی امکان سنجی مقدماتی ابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

جدیدترین مطالب روز