قث اجرای طرح کتابخوانی توسط نویسندگان بومی پاکدشت در مدارس

اجرای طرح کتابخوانی توسط نویسندگان بومی پاکدشت در مدارس

بر اساس امضای تفاهم‌نامه مشترک بین آموزش و پرورش و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان پاکدشت، طرح کتابخوانی توسط نویسندگان بومی پاکدشت در مقاطع مختلف مدارس شهرستان اجرا می‌شود.

جدیدترین مطالب روز