قث توزیع شیر مدارس در هواپیما!

توزیع شیر مدارس در هواپیما!

مدیرعامل کارخانه لبنی درباره خبر برخی سایت‌ها مبنی بر توزیع شیر مدارس که در یک شرکت هواپیمایی توزیع شده،توضیح داد.

جدیدترین مطالب روز