قث سیم آخر منصوریان در جلسه آنالیز؛ باشگاه صاحب ندارد؟

سیم آخر منصوریان در جلسه آنالیز؛ باشگاه صاحب ندارد؟

آی‌اسپورت نوشت: گویا منصوریان هم از انفعال مدیریت باشگاه استقلال در نقل و انتقالات به شدت شاکی شده است.

جدیدترین مطالب روز