قث عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست

عون: روابط لبنان با عربستان مانعی برای روابط نزدیک با تهران نیست

نسنیم نوشت: رئیس‌جمهور لبنان، پس از سفر به عربستان سعودی گفت روابط نزدیک کشورش با ایران، رقیب دیرینۀ عربستان، نباید مانع برقراری ارتباط با جهان عرب باشد.

جدیدترین مطالب روز