قث ماجرای تیراندازی در محله یکه دکان تبریز تیر هوایی بوده است

ماجرای تیراندازی در محله یکه دکان تبریز تیر هوایی بوده است

دولت بهار: فرماندار تبریز گفت:ماجرای تیراندازی در محله یکه دکان تیر هوایی از طرف پلیس بوده است.

جدیدترین مطالب روز