قث ذخیره پلوتونیوم کره شمالی برای ساخت ۱۰ بمب هسته ای کافی است

ذخیره پلوتونیوم کره شمالی برای ساخت ۱۰ بمب هسته ای کافی است

دولت بهار: وزارت دفاع کره جنوبی با ارائه گزارشی ذخیره پلوتونیوم همسایه شمالی را حدود ۵۰ کیلوگرم برآورد کرد که برای ساخت ۱۰ بمب هسته ای کفایت می کند.

جدیدترین مطالب روز