قث آخرین مهلت ویرایش اطلاعات طرح ترافیک

آخرین مهلت ویرایش اطلاعات طرح ترافیک

دولت بهار: مصطفی قنبرنژاد گفت: متقاضیانی که در طرح ترافیک سالیانه ثبت نام کردند تا پایان روز جمعه ۲۴ دی ماه فرصت دارند تا در صورت ثبت اطلاعات اشتباه نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

جدیدترین مطالب روز