قث تیراندازی در تبریز/ پلیس خودرو سارق شرور معتاد را متوقف کرد

تیراندازی در تبریز/ پلیس خودرو سارق شرور معتاد را متوقف کرد

دولت بهار: فرمانده انتظامی تبریز گفت: پلیس برای متوقف کردن خودروی فرد سارق شرور معتاد مجبور به استفاده از تفنگ و تیراندازی شد.

جدیدترین مطالب روز