قث شلیک یک فروند موشک «زلزال ۱» به تجمع مزدوران سعودی در «الجوف» یمن

شلیک یک فروند موشک «زلزال ۱» به تجمع مزدوران سعودی در «الجوف» یمن

دولت بهار: نیروهای یمنی یک فروند موشک از نوع «زلزال ۱» را به محل تجمع مزدوران سعودی در استان الجوف شلیک کردند.

جدیدترین مطالب روز