قث سرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای شهری جهان

سرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای شهری جهان

دولت بهار: سرای سعدالسلطنه قزوین به عنوان بزرگترین کاروانسرای سر پوشیده درون شهری جهان مکانی زیبا برای بازدید گردشگران و بازگشت به اعماق تاریخ است.

جدیدترین مطالب روز