قث آزاد سازی ۹۵درصد شرق موصل/فرار خفت بار داعشی ها

آزاد سازی ۹۵درصد شرق موصل/فرار خفت بار داعشی ها

دولت بهار: نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزاد سازی نینوا موفق به دستاوردهای گسترده ای در شرق موصل شدند و مناطق جدیدی را از لوث داعش آزاد کردند.

جدیدترین مطالب روز