قث کفاشی که هوای نیازمندان را دارد

کفاشی که هوای نیازمندان را دارد

دولت بهار: غلامعلی شهرابی کفاش قدیمی خیابان ایران است که با تعمیر کفش‌های اهدایی مردم و رساندن آن به دست نیازمندان یکی از کسبه محبوب محله‌ است.

جدیدترین مطالب روز