قث ارتش آمریکا می‌ تواند بعد از خروج داعش از موصل نیز در عراق بماند

ارتش آمریکا می‌ تواند بعد از خروج داعش از موصل نیز در عراق بماند

دولت بهار: وزیر دفاع آمریکا در سخنانی درباره امکان حضور بلندمدت نظامیان این کشور در عراق سخن گفت.

جدیدترین مطالب روز