قث 13 میلیارد تومان برای توسعه باغات کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

13 میلیارد تومان برای توسعه باغات کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار این استان 13 میلیارد تومان اختصاص داد.

جدیدترین مطالب روز