قث ویدیو؛ بیشتر مناطق کرانه چپ موصل تحت سیطره ارتش عراق

ویدیو؛ بیشتر مناطق کرانه چپ موصل تحت سیطره ارتش عراق

نیروهای مشترک عراقی با پیشروری در کرانه چپ شهر موصل بین 80 تا 90 درصد از مناطق آن را تحت کنترل گرفته اند....

جدیدترین مطالب روز