قث زیدان بهترین سرمربی جهان در سال 2016 شد

زیدان بهترین سرمربی جهان در سال 2016 شد

زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی رئال مادرید به عنوان بهترین سرمربی جهان در سال 2016 انتخاب شد.

جدیدترین مطالب روز