قث 183 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور مستعد تشکیل آب‌های «حیات‌بخش»/جلوگیری از فرار آب زیرزمینی

183 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور مستعد تشکیل آب‌های «حیات‌بخش»/جلوگیری از فرار آب زیرزمینی

منابع آب «کارستی» از جمله منابع حیات‌بخش کشور در زمینه کاهش بحران آب است؛ از این رو محققان سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی مطالعاتی را در زمینه این منابع اجرایی کردند که به نتایج مهمی در این زمینه دست یافتند.

جدیدترین مطالب روز