قث انتقاد معاون ترامپ از رسانه های آمریکا

انتقاد معاون ترامپ از رسانه های آمریکا

معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا با اشاره به جنجال هایی که دور و بر تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ وجود داشت از رسانه های این کشور به شدت انتقاد کرد

جدیدترین مطالب روز