قث تصاویر | مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور

تصاویر | مجالس ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سراسر کشور

مراسم ترحیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.

جدیدترین مطالب روز