قث پزشکیان: دخالت بیگانگان به افزایش تنش در منطقه منجر شده است

پزشکیان: دخالت بیگانگان به افزایش تنش در منطقه منجر شده است

ایرنا نوشت:نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اتحاد کشورهای اسلامی در برابر دشمنان گفت: تامین امنیت و برقراری ثبات در منطقه فقط با اتحاد و گفت وگوهای مستمر میان کشورهای منطقه برقرار خواهد شد و امروزه شاهدیم دخالت بیگانگان به افزایش تنش و درگیری در منطقه منجر گشته است.

جدیدترین مطالب روز