قث رفتار زشت چند مرد کنار مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی +عکس

رفتار زشت چند مرد کنار مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی +عکس

امروز در فضای مجازی تصویری دست به دست شد که دیگر سلفی نبود بلکه چند نفر با مزار مرحوم هاشمی رفسنجانی عکس یادگاری گرفته اند، آن هم در زمان آماده سازی مزار.

جدیدترین مطالب روز