قث باید برجام را کاملا بازبینی کنیم/ ایران نباید غنی‌سازی و مواد غنی‌شده داشته باشد

باید برجام را کاملا بازبینی کنیم/ ایران نباید غنی‌سازی و مواد غنی‌شده داشته باشدوزیر امور خارجه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌گوید ترامپ خواستار بازنگری کامل در برجام است.

جدیدترین مطالب روز