قث تیلرسون: باید از تمام ساز و کارها برای مهار ایران استفاده کنیم/داعش را نمی‌توان همزمان با کنار زدن اسد شکست داد

تیلرسون: باید از تمام ساز و کارها برای مهار ایران استفاده کنیم/داعش را نمی‌توان همزمان با کنار زدن اسد شکست داد

نامه نیوز-55 دقيقه پيش

جدیدترین مطالب روز