قث کهنسال ترین درخت گردو در فریدن با قدمت ۸۰۰ سال+ تصاویر

کهنسال ترین درخت گردو در فریدن با قدمت ۸۰۰ سال+ تصاویر

این درخت یکی از تنومندترین تنه ها را در بین درختان منطقه دارد و بیشتر شبیه به دیواری قطور است و ریشه های آن مانند چتری بر روی زمین باز شده است.

جدیدترین مطالب روز