قث نعمت زاده به شرکت‌های نمونه صادراتی حکم مشاور داد

نعمت زاده به شرکت‌های نمونه صادراتی حکم مشاور داد

وزیر صنعت ، معدن و تجارت طی حکمی دارندگان مدال افتخار صادرات را به عنوان مشاور خود در توسعه صادرات غیرنفتی منصوب کرد.

جدیدترین مطالب روز