قث ساخت ربات ناجی با الهام از یوزپلنگ و انسان

ساخت ربات ناجی با الهام از یوزپلنگ و انسان

یک استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه ام ای تی آمریکا در پی ساختن یک ربات ناجی برای شرایط دشوار است.

جدیدترین مطالب روز