قث دیدار دورادور شهریار و جادوگر

دیدار دورادور شهریار و جادوگر

امروز و در جریان مراسم ختم کاپیتان فقید سرخ پوشان، علی کریمی و علی دایی نیز با حضور در مسجد جامع شهرک غرب با یکدیگر روبه رو شدند.

جدیدترین مطالب روز