قث توضیح پلیس درباره ادامه فعالیت «قرارگاه مبارزه با سرقت»

توضیح پلیس درباره ادامه فعالیت «قرارگاه مبارزه با سرقت»

رییس پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی را درباره فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت ارائه کرد.

جدیدترین مطالب روز