قث زخمی شدن سفیر امارات و کشته شدن ۵ مسئول دولتی آن در قندهار

زخمی شدن سفیر امارات و کشته شدن ۵ مسئول دولتی آن در قندهار

جدیدترین مطالب روز