قث استفاده از پوست میگو برای ساخت کیسه‌های پلاستیکی دوستدار طبیعت

استفاده از پوست میگو برای ساخت کیسه‌های پلاستیکی دوستدار طبیعت

ایسنا نوشت: دانشمندان موفق به ساخت کیسه‌های پلاستیکی از پوست میگو شدند.

جدیدترین مطالب روز