قث دانلود ترجمه تحقیق سیستمهای ترکیبی Soft Computing

دانلود ترجمه تحقیق سیستمهای ترکیبی Soft Computing

اختصاصی از فایل هلپ دانلود ترجمه تحقیق سیستمهای ترکیبی Soft Computing دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.     شامل 26 صفحه Word ترجمه و 21 صفحه Word متن انگلیسی مقاله  
دانلود با لینک مستقیم دانلود ترجمه تحقیق سیستمهای ترکیبی Soft Computing

جدیدترین مطالب روز