قث داماد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین افراد در آمریکا

داماد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین افراد در آمریکا

دولت بهار: تایمز آو اسرائیل در گزارشی نوشت: داماد ترامپ به یکی از قدرتمندترین افراد در آمریکا تبدیل می‌شود.

جدیدترین مطالب روز