قث با مصوبه دولت برای افزایش قیمت گاز، کم مصرف‌ها قیمت بیشتری می‌پردازند

با مصوبه دولت برای افزایش قیمت گاز، کم مصرف‌ها قیمت بیشتری می‌پردازند

دولت بهار: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: این کار هیچ مصوبه ای در مجلس نداشته و کمیسیون انرژی در حال بررسی است که شرکت ملی گاز، به چه دلیلی این کار را انجام داده است.

جدیدترین مطالب روز