قث مجلس با «انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها» مخالفت کرد

مجلس با «انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها» مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک مخالفت کردند.

جدیدترین مطالب روز