قث مینی‌بوس خودران و برقی فولکس‌واگن +عکس

مینی‌بوس خودران و برقی فولکس‌واگن +عکس

فولکس‌واگن امیدوار است تا سال 2025 بیش از یک میلیون خودروی الکتریکی را در اختیار مشتریان و سامانه‌های حمل و نقل عمومی قرار دهد که اکثر انها با قابلیت خودرانی و شبه‌خودانی ارائه خواهند شد.

جدیدترین مطالب روز