قث روحانی با رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد

روحانی با رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیدار کردرئیس‌جمهور امنیت، ثبات سیاسی و وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد.

جدیدترین مطالب روز