قث توافق تحویل سلاح عناصر مسلح در وادی بردی

توافق تحویل سلاح عناصر مسلح در وادی بردی

استاندار ریف دمشق از دستیابی به توافق اصلی با سران گروه های مسلح در وادی بردی به منظور رسیدگی به اوضاع برخی از عناصر مسلح و خارج کردن بقیه آنان از این منطقه و فرستادن آن ها به ریف ادلب خبر داد....

جدیدترین مطالب روز