قث دانلود مقاله انرزی اتمی

دانلود مقاله انرزی اتمی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله انرزی اتمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله انرزی اتمی
تعدادص:22
فرمت:ورد
قابل ویرایش
مرکز زمین( به عمق تقریبی 6400 کیلومتر)که در حدود 4000 درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 650 تا 1200 درجه سانتیگراد در اعماق 80 تا 100 کیلومتری از سطح زمین می گردد. بطورمیانگین میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندی مستمر است معادل 82 میلی وات در واحد سطح است که با در نظر گرفتن مساحت کل سطح زمین(10*1/5 متر مربع) ، مجموع کل اتلاف حرارت از سطح آن، برابر با 42 ملیون مگاوات است. دانلود با لینک مستقیم دانلود مقاله انرزی اتمی

جدیدترین مطالب روز