قث صادرات آسانسور و پله برقی ایران

صادرات آسانسور و پله برقی ایران

رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی با بیان اینکه محصولات تولیدی آسانسور و پله برقی ایران به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، لیبی و تاجیکستان صادر می‌شود گفت: این صنعت با حمایت دولت می‌تواند صادرات محور باشد و صادرات خود را توسعه دهد.

جدیدترین مطالب روز