قث روحانی: از کمک به افغانستان دریغ نخواهیم کرد

روحانی: از کمک به افغانستان دریغ نخواهیم کرد

رییس‌جمهور، امنیت، ثبات سیاسی و وحدت ملی را پایه‌های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد.

جدیدترین مطالب روز