قث تکذیب عدم وجود پیکر در تابوت آیت الله هاشمی

تکذیب عدم وجود پیکر در تابوت آیت الله هاشمی

محمد هاشمی تفاوت تابوت آیت‌الله در مراسم تشییع با تابوتی که بر آن نماز خوانده شد را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب روز